Aprobaty techniczne

 

Przedstawiamy aktualne aprobaty techniczne systemów quick-mix:

  • AT/2011-02-2796 IBDiM - zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania PFH
  • AT/2014-02-3055 IBDiM - mieszanki suche do betonu natryskiwanego BN4 25/30, BN4 30/37, BN4 35/45, BN4 35/45 MTIP