BD1K Bitumiczna powłoka uszczelniająca

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypełniona polistyrolem masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Do izolowania części budowli zagłębionych w gruncie takich jak: ławy, stopy fundamentowe, ściany piwniczne, stropy nad garażami podziemnymi oraz wykonywania przeciwwilgociowych izolacji poziomych posadzek piwnicznych, tarasów ziemnych, balkonów. Mostkuje rysy w podłożu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:
szpachlowanie ok. 1-2 l/m²
wilgoć gruntowa ok. 3,6 l/m² (grubość warstwy ok. 3,6 mm),
woda wywierająca ciśnienie ok. 4,8 l/m² (grubość warstwy ok. 4,8 mm).

Czas wiązania/schnięcia: min. 3 dni 
PMB-CB2-W2A-C2A wg EN 15814

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
BD1K 85785 30 18 A