BLV Środek do uszczelniania kapilarnego metodą krzemianowania

Preparat do wykonywania przepony poziomej metoda grawitacyjna w murach o stopniu zawilgocenia do 50%. W murach o wyższym stopniu zawilgocenia zalecana jest iniekcja niskociśnieniowa przy użyciu pompy quick-mix. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 14-15 kg/m².

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
BLV 57830 23 24 B