FDS 1K Elastyczna, jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca

Mineralna, elastyczna, modyfi kowana sypkimi polimerami, jednoskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca. Mostkuje rysy w podłożu do 0,75 mm. Zalecana do wykonywania izolacji podpłytkowych na podłożach mineralnych, na powierzchniach poziomych oraz pionowych, na balkonach, tarasach, w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę oraz w nieckach basenowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:
ok. 3,0 kg/m2 izolacje przeciwwilgociowe
ok. 3,5 kg/m2 izolacje przeciw wodzie nie napierającej
ok. 4,5 kg/m2 izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

CM O2P wg EN 14891

Czas obróbki: ok. 60 min.

Klejenie płytek: po ok. 24 godz.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
FDS 1K 32443 20 50 B