FDS 2K Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

Mineralna, elastyczna, modyfikowana płynnymi polimerami, dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca. Mostkuje rysy w podłożu o rozwartości do 1,0 mm. Zalecana do wykonywania izolacji podpłytkowych na podłożach mineralnych, na powierzchniach poziomych oraz pionowych, na balkonach, tarasach, w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę oraz w nieckach basenowych. Odporna na negatywne ciśnienie wody. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:
ok. 3,0 kg/m² izolacje przeciwwilgociowe
ok. 3,5 kg/m² izolacje przeciw wodzie nie napierającej
ok. 4,5 kg/m² izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

CM O2P wg EN 14891
Czas obróbki: ok. 60 min
Klejenie płytek: po ok. 24 godz.
Atest higieniczny PZH – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
FDS 2K 45499 33 24 A