przejdź do zawartości

up
FDS 2K Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

Mineralna, elastyczna, modyfi kowana płynnymi polimerami, dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca. Mostkuje rysy w podłożu o rozwartości do 1,0 mm. Zalecana do wykonywania izolacji podpłytkowych na podłożach mineralnych, na powierzchniach poziomych oraz pionowych, na balkonach, tarasach, w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę oraz w nieckach basenowych. Odporna na negatywne ciśnienie wody.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:
ok. 3,0 kg/m² izolacje przeciwwilgociowe
ok. 3,5 kg/m² izolacje przeciw wodzie nie napierającej
ok. 4,5 kg/m² izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem

Produkt

Numer

produktu

Opakowania

w kg/l

Ilość

na palecie 

Grupa

dostawy 

FDS 2K 45490 32 24 A