FX 300 Zaprawa klejąca do płytek

Cienkowarstwowa, tiksotropowa, zaprawa klejąca do klejenia nasiąkliwych okładzin ceramicznych takich jak: glazura, terakota, płytki kamienne oraz cementowe na sztywnych, nieodkształcalnych podłożach takich jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowych jastrychach nieogrzewanych. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy.

Klasa C1 T wg EN 12004
Czas zużycia: ok. 2 godz.
Spoinowanie: po ok. 2 dniach
Czas otwarty: 20 min.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
FX 300 45440 25 48 A