FX 400 Gres Wzmocniona zaprawa klejąca do gresu

Cienkowarstwowa, tiksotropowa zaprawa klejąca. Do klejenia okładzin z gresu o wymiarach 40 x 40 cm oraz płytek ceramicznych takich jak: glazura, terakota, płytki kamienne, cementowe. Do klejenia na sztywnych, nieodkształcalnych podłożach takich jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, cementowych i anhydrytowych jastrychach nieogrzewanych. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy.

 

Klasa C1 TE wg EN 12004
Czas zużycia: ok. 2 godz.
Spoinowanie: po ok. 2 dniach
Czas otwarty: 30 min.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
FX 400 Gres 45441 25 48 A