FX 500 Klinkier Elastyczna Zaprawa klejąca do klinkieru

Elastyczna, cienkowarstwowa, tiksotropowa, zaprawa klejąca. Zalecana do klejenia płytek klinkierowych o niskiej nasiąkliwości jak również płytek klinkierowych formowanych ręcznie o wysokiej nasiąkliwości. Do klejenia na podłożach takich jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe, cementowych i anhydrytowych jastrychach ogrzewanych, płytach GK, płytach włóknistych.
Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości warstwy

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
FX 500 Klinkier 45442 25 48 A