Geoinżynieria w budownictwie

quick-mix na Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”

W dniach 4-5 listopada 2015 r. w Krakowie odbyła się piąta edycja organizowanej przez Wydawnictwo INŻYNIERIA Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci firm wykonawczych, producenckich, dostawczych, biur projektowych oraz inwestorów, jak również przedstawiciele środowisk naukowych związanych z branżą. W tym roku poruszono tematykę związaną z projektowaniem geotechnicznym, wykonawstwem specjalnych robót geotechnicznych, kontrolą robót oraz rozwiązaniami prawnymi istotnymi dla branży.

 

Kilka słów o torkretowaniu i nie tylko

Michał Przedwojewski – Produkt Manager quick-mix w swoim wystąpieniu omówił wybrane produkty oraz technologie quick-mix wykorzystywane podczas prowadzenia robót inżynieryjnych. Na przykładzie przeprowadzonych realizacji przedstawił rozwiązania techniczne oraz produkty rekomendowane do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych metodą torkretowania. Ponadto opisał system tamowania przecieków wody przez rysy i pęknięcia w murach ceglanych oraz betonowych.

 

Czytaj więcej na inzynieria.com: link

 

22

3