IWA Środek hydrofobizujący

Koncentrat wodorozcieńczalny na bazie mikroemulsji siloksanowej – nie zawiera rozpuszczalników. Do hydrofobizacji podłoży mineralnych, jak również z kamienia naturalnego. Wzmacniający podłoże i głęboko penetrujący oraz hydrofobowy. Kolor: bezbarwny. Stosowany na zewnątrz i do wnętrz. Możliwe stosowanie jako rozcieńczony wodą lub bez rozcieńczenia.

Zużycie w zależności od stopnia rozcieńczenia preparatu oraz chłonności podłoża.
– podłoża słabo nasiąkliwe: roztwór: 0,2 – 0,3l/m2 (koncentrat: 18 -27 ml/m2 )
– podłoża silnie nasiąkliwe: roztwór: 0,5 – 1,0 l/m2 (koncentrat: 45 – 90 ml/m2 )

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
IWA 58911 1 396 B