przejdź do zawartości

up
Katalog produktów
Katalog produktów

  Wybierz asortyment

 • Zaprawy z trasem Tubag do klinkieru
 • Zaprawy murarskie
 • Beton oraz system naprawy konstrukcji betonowych
 • Systemy ociepleń
 • Tynki strukturalne
 • Farby
 • Tynki maszynowe
 • Produkty uszczelniające i hydroizolacje
 • Klejenie płytek ceramicznych i budowa podłoża
 • Renowacja obiektów zabytkowych
 • GaLaBau – architektura krajobrazu, nawierzchnie drogowe
 • Budownictwo Inżynieryjne

  Wybierz rodzaj

 • V.O.R. System zapraw murarskich do klinkieru z trasem Tubag
 • Zaprawy murarskie z trasem Tubag
 • Zaprawy z trasem Tubag do fugowania klinkieru
 • Produkty specjalistyczne

  Wybierz rodzaj

 • Zaprawy murarskie ogólnego stosowania
 • Zaprawy murarsko-tynkarskie
 • Zaprawy murarskie ciepłochronne
 • Cienkowarstwowe zaprawy klejące

  Wybierz rodzaj

 • Betony i jastrychy
 • Zaprawy naprawcze

  Wybierz rodzaj

 • Zaprawy do systemów ociepleń
 • Zaprawy do systemu ociepleń z płytką LOBATHERM P
 • Zaprawy do fugowania płytek klinkierowych

  Wybierz rodzaj

 • Tynki silikonowe
 • Tynki siloksanowe
 • Tynki akrylowe
 • Tynki HYDROCON z formułą HydroControl
 • Farba fasadowa z formułą HydroDry
 • Tynki mozaikowe
 • Tynki mineralne
 • Podkłady gruntujące

  Wybierz rodzaj

 • Farby fasadowe silikonowe
 • Farby fasadowe siloksanowe
 • Farby fasadowe silikatowe
 • Farby wewnętrzne akrylowe
 • Farby wewnętrzne mineralne

  Wybierz rodzaj

 • Tynki cementowo-wapienne lekkie
 • Tynki cementowo-wapienne ogólnego stosowania
 • Tynki wapienne
 • Obrzutki cementowe
 • Zaprawy szpachlowe
 • Podkłady gruntujące

  Wybierz rodzaj

 • Hydroizolacje bitumiczne
 • Hydroizolacje mineralne
 • Hydroizolacje dyspresyjne
 • Produkty uzupełniające
 • Profile balkonowo-tarasowe

  Wybierz rodzaj

 • Zaprawy klejące do płytek ceramicznych i gresu
 • Specjalistyczne zaprawy klejące
 • Zaprawy do spoinowania
 • Zaprawy naprawcze
 • Jastrychy i zaprawy samopoziomujące
 • Preparaty gruntujące
 • Powłoki ochronne
 • Produkty specjalistyczne

  Wybierz rodzaj

 • Zaprawy do murowania
 • Zaprawy do spoinowania
 • Zaprawy tynkarskie
 • Tynki ciepłochronne
 • Zaprawy sztukatorskie
 • Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu
 • Preparaty grzybobójcze
 • Systemy tynków renowacyjnych Tubag
 • Systemy tynków renowacyjnych SAN
 • Zaprawy do szpachlowania
 • Dyfuzyjne powłoki malarskie
 • Hydroaktywny system ocieplenia ścian od wewnątrz
 • Spoiwa trasowe
 • Zaprawy iniekcyjne
 • Izolacje poziome murów wykonywane metodą iniekcji

  Wybierz rodzaj

 • Betony ogrodowe
 • Zaprawy murarskie do kamienia naturalnego z trasem Tubag
 • Wodoszczelne zaprawy do spoinowania kamienia
 • Wodoprzepuszczalne zaprawy do spoinowania bruku
 • Wodoszczelne zaprawy do spoinowania bruku
 • Zaprawy podkładowe i drenażowe
 • Produkty uzupełniające
 • Spoiwo do kamienia i kruszyw ozdobnych
 • Zaprawa podkładowo-drenażowa
 • Elastyczny szlam trasowy
 • Zaprawy trasowe do spoinowania bruku - wodoszczelne

  Wybierz rodzaj

 • Naprawa, wzmacnianie oraz wznoszenie konstrukcji metodą torkretowania
 • Naprawa konstrukcji żelbetowych
 • Ochrona i zabezpieczenie powierzchni
 • Wykonywanie podlewek, zakotwień oraz podbić konstrukcji
 • Wznoszenie oraz remont obiektów hydrotechnicznych
 • Tunelowanie i geotechnika
 • Uszczelnianie budowli
1. Wybierz kategorię aby wyświetlić rodzaje 2. Wybierz rodzaj aby wyświetlić produkty 3. Kliknij produkt aby wyświetlić informację o nim lub kliknij link do karty techicznej