Quick-mix na XV Konferencji  - Zbiorniki 2015

Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe oraz hydrotechniczne

W dniach 19-21 października b.r. w Karpaczu odbyła się zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską XV Konferencja Zbiorniki 2015. Tegoroczna konferencja zmieniła dotychczasową formułę. Organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych oraz podmiotów przemysłowych i włączyć do tematyki obrad zbiorniki z innych materiałów konstrukcyjnych (m.in. stalowe, murowane). Tradycyjnie przewodnim tematem konferencji zgodnie z zamysłem jej pierwszych inicjatorów były zbiorniki oraz kubaturowe i masztowe konstrukcje przemysłowe. Udział w spotkaniu wzięli także specjaliści zainteresowani wszelkimi obiektami przemysłowymi oraz hydrotechnicznymi.

Firmę quick-mix reprezentował podczas konferencji Produkt Manager – Michał Przedwojewski. W swoim wystąpieniu omówił temat: "Naprawy i wzmacniania konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem wybranych produktów quick-mix do wykonywania torkretu".


Głównym celem Konferencji była wymiana doświadczeń projektantów, wykonawców i użytkowników przedmiotowych obiektów. Zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków naukowych, przedsiębiorstw budowlanych, a także osoby sprawujące nadzór nad obiektami z zakresu przedmiotowego Konferencji. Zarówno obrady konferencyjne jak i dyskusje kuluarowe były miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów i zaowocowały nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych.


Więcej informacji znajdą Państwo na: http://www.zbiorniki2015.pwr.edu.pl/

 

53