System HYDROCON

Problemem z jakim walczą inwestorzy jest stan istniejących ociepleń i konieczność wykonywania napraw wypraw wierzchnich – usuwanie porażeń mikrobiologicznych, naprawy pęknięć itp.

Firma quick-mix oferuje inwestorom rozwiązanie w postaci zastosowania układu ociepleniowego Lobatherm S-Line, który umożliwia montaż do istniejącego – odpowiednio przygotowanego systemu ociepleniowego lub w przypadku całkowitego jego demontażu wykonania nowego systemu ociepleniowego.

System Lobatherm S-Line skomponowano tak aby uzyskać najwyższą trwałość użytkowania  i odporność na warunki atmosferyczne.

Trwałość i odporność mechaniczną zapewniają mineralne, zbrojone włóknem zaprawy klejowo-szpachlowe quick-mix SKS.

Natomiast naturalną odporność na warunki atmosferyczne bez stosowania związków biobójczych uzyskano przez zastosowane w układzie innowacyjne mineralne tynki strukturalne HYDROCON®.

System tynków HYDROCON® quick-mix wykorzystuje modułową i kompatybilną technologię kontrolowanego i sterowanego zarządzania wilgocią powierzchni fasad.

   Co wyróżnia system HYDROCON? 

EFEKT MEMBRANY

Powłoka malarska z silikatowej farby HYDROCON HC 425 działa jak membrana, która przepuszcza tylko istotne dla mikrobów krople kondensatu. Duże krople deszczu są blokowane, aby powłoka nie nasiąkła przedwcześnie przy silnym działaniu wilgoci.

EFEKT HydroDry

Warstwa farby przyspiesza ponowne schnięcie systemu. Aktywnie reagujące na promieniowanie podczerwone komponenty zapewniają planowe ogrzewanie elewacji o maks. 10 °C, tym samym stymulując proces osuszania.

Badania dowiodły, że farby fasadowe zawierające pigmenty aktywnie reagujące na promieniowanie podczerwone zapewniają trwałe i niezmienne obniżenie czasu powstawania kondensatu.

Podczas serii pomiarów stwierdzono, że na powierzchni pokrytej farbą HC 425 znajdują się jedynie śladowe ilości wody. Poziom emisji dla promieniowania długofalowego spadł z ponad 90% na mniejszy niż 60%.

To ograniczenie odprowadzania ciepła zapewnia w ciągu dnia osiąganie wyższych temperatur maksymalnych, a w nocy rzadsze spadki temperatury poniżej punktu rosy. 

EFEKT HydroControl

Dzięki opatentowanej przez quick-mix zasadzie działania oraz innowacyjnej kombinacji środków wiążących, tynk mineralny HYDROCON® w sposób kontrolowany absorbuje i gromadzi kondensat powstający w niskich temperaturach. W ciągu dnia preparat ten szybko i niezawodnie powraca do pierwotnego, suchego stanu.