TZM Zaprawa trasowo-cementowa

Zaprawa trasowa-cementowa do murowania, tynkowania i układania kamienia naturalnego. Charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na ściskanie. Mrozoodporna. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Grubość warstwy: tynkowanie 20 mm.

Zużycie: ok. 16 kg/m2/10 mm.

cement trasowy

Uziarnienie: 0-4 mm
Czas obróbki: ok. 2 godz.
M10 wg EN 998-2
GP CS IV wg PN-EN 998-1

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
TZM 57078 40 35 B