ZE 04 Jastrych cementowy

Gotowa, sucha zaprawa cementowa o uziarnieniu 0-4 mm. Jastrych ZE 04 zalecany jest do wykonywania jastrychów cementowych w mieszkaniach, garażach, piwnicach, warsztatach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, przedszkolach, pomieszczeniach mokrych. Do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem o grubości 15-60 mm, na warstwie rozdzielającej o grubości 35-60 mm, oraz „pływających” na izolacji termicznej o grubości 40-60 mm. Do wykonywania drobnych robót betoniarskich na placu budowy, napraw i uzupełniania podłoży betonowych. Szczególnie zalecany do wykonywania warstw spadkowych na balkonach oraz tarasach jak również do wykonywania tzw. jastrychów ogrzewanych. Charakteryzuje się niską emisyjnością, nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia, posiada licencję uprawniającą do używania znaku EC 1. Do układanie ręcznie oraz maszynowo. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²/1 mm grubości warstwy.

Uziarnienie: 0-4 mm
CT-C25-F4 wg EN 13813
C20/25 wg EN 206
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm²
Ruch pieszy: po 24 godz.
Układanie płytek: po 3 dniach

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie Grupa dostawy
ZE 04 43591 30 40 A