quick-mix kontynuuje cykl sympozjów RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

25 stycznia we Wrocławiu odbyło się pierwsze tegoroczne sympozjum „Wybrane tematy związane z renowacją obiektów zabytkowych”. Zostało ono zorganizowane przez firmę quick-mix we współpracy z markami TUBAG oraz LABE. Patronatem medialnym spotkań z konserwatorami jest kwartalnik Renowacje i Zabytki.  Sympozjum wrocławskie  było znakomitą okazją  do wymiany informacji  z konserwatorami, projektantami oraz wykonawcami prac renowacyjnych. Podczas  prezentacji zostały  szczegółowo omówione tematy związane z zastosowaniem materiałów Tubag do renowacji wybranych obiektów zabytkowych.  Firma Labe zaprezentowała sposoby renowacji posadzek ceramicznych wykonanych z  historycznych płytek gresowych. Interesującą prezentację dotyczącą renowacji Oratorium Marianum wygłosił dr Jan Maciej Żelbromski, Dziekan Wydziału Rzemiosł Artystycznych w Wyższej Szkole Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu . Serdecznie zapraszamy na kolejne sympozja, które odbędą się 23 lutego w Rzeszowie, 29 marca w Katowicach oraz 25 kwietnia w Warszawie.